Wat is de betekenis van Alex. Mackenzie?

2024-04-25
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Alex. Mackenzie

engelsch reiziger, geb. omstr. 1760, ging vroegtijdig naar Canada, om er handel in pelterijen te drijven, en ontdekte op zijne tochten den stroom, die sedert naar hem genoemd is (1789); hij was de eerste die het ondernam NoordAmerika te bereizen over de geheele breedte, en volbracht dit waagstuk in 1792 en 93; in Juli 1793 bereikte hij de oevers va...