Wat is de betekenis van alerteren?

2023-10-03
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

alerteren

alerteren - Werkwoord 1. (ov) alert maken op mogelijk gevaar, bv. attenderen op het risico van een terroristische aanval 2. (bridge) een handeling om de tegenstanders attent te maken op een bijzondere biedafspraak Woordherkomst afgeleid van het Franse alerter (met het achtervoegsel -eren)

2023-10-03
Bridge Opzoekboek

drs. Toine van Hoof (2017)

alerteren

Ook: een alert geven Meteen na een bieding van de partner de tegenpartij erop attent maken dat deze bieding mogelijk nadere uitleg behoeft. Het alerteren gebeurt door het geven van een klop op de tafel, door het zeggen van ‘alert’ of, wanneer met bidding boxes wordt gespeeld, door het op tafel leggen van een alertkaart. De plicht tot alerteren be...

Gerelateerde zoekopdrachten