Wat is de betekenis van Alchemie?

2023-10-01
Onze Taal Woordpost

Genootschap Onze Taal (2020)

ALCHEMIE

UIT: "Middel met vertraagde afgifte? Héél doorslikken!" (Jan Erik Grezel, Onze Taal, 12 juli 2013) CONTEXT: Apothekers doen er tegenwoordig alles aan om zo duidelijk mogelijk te zijn over de middelen die zij afleveren. Een paar decennia geleden was dat nog heel anders. Rond de artsenijbereidkunst – zoals het apotheker...

2023-10-01
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

alchemie

alchemie - Zelfstandignaamwoord 1. (wetenschap) vroegere occulte wetenschap, waarin o.a. werd geprobeerd om goud en edelmetalen uit andere elementen te vormen en de Steen der Wijzen te vinden Het hoofddoel van de alchemie was het ontdekken van de "lapis philosophorum". Woordherkomst...

Direct toegang tot alle 16 resultaten over Alchemie?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-01
Jules Grandgagnage

Schrijver op Ensie

Alchemie

Een van de drie traditionele wetenschappen van de westerse esoterie, samen met astrologie en magie. Alchemie stelde zich in het westen ten doel de 'Steen der Wijzen' te vinden, die gewone metalen kon omzetten in edele metalen en waarmee een levenselixir kon bereid worden. Alchemie is een vorm van natuurfilosofie die werd aangetroffen in v...

2023-10-01
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

alchemie

alchemie - zelfstandig naamwoord uitspraak: al-che-mie 1. primitieve scheikunde die gericht was op het maken van goud ♢ in de middeleeuwen hielden veel mensen zich bezig met alchemie Zelfstandig naamwoord: al-che-mie ...

2023-10-01
Lexicon van het bijgeloof

Walter Gerlach (2000)

Alchemie

→ Goud, → Kwikzilver.

2023-10-01
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Alchemie

ALCHIMIE (<Ar.), v., oude geheime wetenschap die zich ten doel stelde door middel van de „steen der wijzen” onedele metalen in edele om te zetten en een levenselixir te bereiden ; goudmakerij, primitieve scheikunde.

2023-10-01
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Alchemie

voorperiode der tegenw. scheikunde, gekenmerkt door verwarrend en onsystematisch individueel onderzoek. Hoofddoel was wel het omzetten van kwik in goud. Bij de natuurlijk vruchteloze pogingen hiertoe ontdekte men echter reacties en verbindingen, waarop de latere scheikunde zou voortbouwen.

2023-10-01
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Alchemie

….hoe langer hoe meer verloren gegaan. Allengs trad de zucht om zich onmetelijke rijkdommen te verschaffen door de ontdekking van het magisterium, hetwelk in staat zou stellen onbepaalde hoeveelheden van onedele metalen in goud te veranderen, meer en meer en ten slotte uitsluitend op de voorgrond. Deze waan maakte zich van iedereen meester;...

2023-10-01
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

alchemie

v. kunst van het goud maken; steen der wijzen.

2023-10-01
Occult woordenboekje

D. van Veen Jzn. (1936)

Alchemie

kunst van goudmaken, van het veranderen van het ene metaal in het andere, met behulp van de steen der wijzen. Ook van het maken van levenselixer. (Ook: alchimie).

2023-10-01
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

alchemie

(alche'mi) v. [Ar.] zogenaamde kunst om onedele metalen door middel van de „steen der wijzen” (die ook alle kwalen genezen en het leven verlengen moest) in edele te veranderen; de bleek vruchteloos, maar leidde tot verscheidene gewichtige ontdekkingen {schietpoeder, porselein enz.). →scheikunde.

2023-10-01
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Alchemie

is de kunst om goud te maken, die in de alleroudste tijden druk werd beoefend en haar oorsprong vindt bij de Egyptische priesters. Men geloofde vroeger, dat het mogelijk was langs scheikundigen weg andere metalen in goud te veranderen en het is begrijpelijk, dat tal van geleerden in den loop der eeuwen pogingen hiertoe ondernamen en ook, dat er aan...

2023-10-01
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Alchemie

Alchemie - alchimie, alchymie, van het Arab. lidwoord al en chemie, heet de voorlooper van de chemische wetenschap. De oorsprong der a. als wetenschap, zal men wel in Egypte moeten zoeken in de heilige kunst der priesters. Dat belet niet, dat de beoefenaars der a. Mozes, diens zuster Mirjam, Job, Johannes den Dooper, Cleopatra tot de hunnen rekende...

2023-10-01
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Alchemie

of Alchimie. Een wetenschap die als voorloopster der hedendaagsche scheikunde kan worden beschouwd, en tegenover deze dikwijls in dezelfde verhouding stond als de sterrenwichelarij tegenover de astronomie. Haar voornaamste zoeken was onedele metalen in edele te veranderen, en den duur van het menschelijk leven onbepaald te verlengen.De overlevering...

2023-10-01
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Alchemie

Alchemie of Alchymie, een woord, dat met het Arabisch lidwoord al is zamengesteld, beduidt bij de Ouden de kunst om goud te maken, dat wil zeggen, om onedele metalen in edele (goud en zilver) te veranderen. Men beschouwde alle metalen als zamengestelde ligchamen en onderstelde, dat aan een onedel metaal niets anders ontbrak dan...

2023-10-01
Woordenboek voor vrijmetselaren

W. de Grebber (1844)

Alchemie

ALCHEMIE. (Hermetische kunst.) Deze kunst onderscheidt zich van de ware chemie daardoor, dat zij in plaats van de door ervaring bevestigde grondstellingen der laatste op te volgen, de verrigtingen der natuur in het binnenste der aarde, door scheikundige bewerkingen tracht na te bootsen, en langs dien weg metalen poogt daar te stellen, en onedele in...