Wat is de betekenis van Alblasserwaard?

2002
2022-12-01
Lexicon van de Nederlandse Landstreken

Lexicon door dr. H.A. Visscher (2002)

Alblasserwaard

Naar een er nog aanwezig stroompje genoemd deel van het venig polderland, dat wordt omsloten door de Lek, gekanaliseerde Zederik, Beneden Linge, Merwede en Noord. Het gebied maakte omstreeks het einde van de laatste ijstijd deel uit van een groot westwaarts lopend dal met imposante duinformaties. Dit grote dal raakte in het jongste geologische verl...

Lees verder
1981
2022-12-01
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Alblasserwaard

waterschap in Zuid-Holland tussen de Lek, de Noord en de Merwede, genoemd naar de oude rivier de Alblas. In het midden bestaat de polder uit veen, langs de randen uit rivierklei. Langs de rivieren de Noord en de Merwede is veel scheepsbouw.

Lees verder
1954
2022-12-01
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Alblasserwaard

Een poldergebied in Z. Holl., besloten tussen Lek, Noord, Merwede en "Vijfheerenlanden. De grens met de Vijfheerenlanden valt ongeveer samen met de lijn Gorkum-Meerkerk. Vijfheerenlanden en A. vormen één hoogheemraadschap cn worden ook in de landbouwstatistiek (indeling 1910) als één gebied opgevat (z. Landbouwgebie...

Lees verder
1949
2022-12-01
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Alblasserwaard

landstreek in Z.-Holl. tussen Merwede, Lek en Vijfheerenlanden, 21818 ha; grotendeels weiland.

1947
2022-12-01
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Alblasserwaard

heet een landstreek in de provincie Zuid-Holland tussen de Merwede, de Lek en de Vijfheerenlanden gelegen, verdeeld in de Over- en Nederwaard en met Arkel beneden de Zouwe, 21 818 ha groot. Het land wordt grotendeels voor weiland gebruikt; het ontleent zijn naam aan de Alblas, een water, dat bij Alblasserdam in de Noord komt. Deze waard, gemiddeld...

Lees verder
1930
2022-12-01
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

Alblasserwaard

('wa:rt) v. streek in Zuidholland).

1916
2022-12-01
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Alblasserwaard

Alblasserwaard - (Hoogheemraadschap van den A. met Arkel beneden de Zouwe), gelegen in Z.Holland tusschen de Merwede en de Lek ten W. van de Vijf-Heerenlanden. Het bevat de polders van N. Lekkerkerk en Streefkerk, die hun water direct op de Lek laten afloopen, en die van Papendrecht, die direct op de Merwede loost. De rest behoort tot 2 boezemgebie...

Lees verder
1908
2022-12-01
Vivat

Schrijver op Ensie

Alblasserwaard

Landstreek in Zuid-Holland, tusschen de Merwede en de Lek, ten oosten bepaald door de Vijf-Heerenlanden, en in Over- en Nederwaard verdeeld; de streek ligt gemiddeld 1.7 onder A. P. Overstroomingen hadden plaats in 1470, 1530, 1532, 1552, 1565, 1570, 1571, 1573, 1595,1599,1658, 1682, 1709, 1726, 1740, 1744, 1809, 1820.

Lees verder
1870
2022-12-01
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Alblasserwaard

(De) Alblasserwaard is in de provincie Zuid-Holland tusschen de Merwede, de Lek en het land van Arkel gelegen. Hij heeft eene oppervlakte van 23304 bunders, die grootendeels voor weiland en voor den hennepteelt gebruikt worden, en ontleent zijn naam aan de Alblas, eene vaart, die bij Alblasserdam in de Merwede valt. Deze waard, gemiddeld 1,7 Ned. e...

Lees verder
1869
2022-12-01
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Alblasserwaard

eene landstreek gelegen tusschen de Merwe en de Lek en het land van Arkel, doorstroomd door het riviertje Alblas waaraan zij haren naam ontleent, circa 24,000 bunders groot, meest weiland en hennepland. De A. ligt 1.70 onder Amsterdamsch Peil en heeft zeer dikwijls veel geleden van overstrooming ten gevolge van dijkbreuken. Zoo liep de A. in Januar...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten