Wat is de betekenis van Akte — beschikking — contract — exploit — procesver¬baal — vonnis?

1898
2020-11-27
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Akte — beschikking — contract — exploit — procesver¬baal — vonnis

Akte noemt men elk geschritt door een openbaar amb¬tenaar of het bevoegd gezag in den voorgeschreven vorm opgemaakt om tot bewijs van de feiten te dienen. Het is de algemeene naam waarmede ook de andere genoemde geschriften in het algemeen kunnen betiteld worden. Beschikking is de akte waarbij antwoord gegeven wordt op een rekest of verzoekschr...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten