Wat is de betekenis van Akkoord van Wassenaar?

2007
2021-01-17
Arbeidsmarktmakelaars

Begrippenlijst bij het boek Arbeidsmarktmakelaars

Akkoord van Wassenaar

Akkoord tussen centrale werkgevers- en werknemersorganisaties waarin met name afspraken werden gemaakt voor loonmatiging (24 november 1982).

1981
2021-01-17
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Akkoord van Wassenaar

4.7.1963 na de verkiezingen onder bemiddeling van L.J.M.→ Beel gesloten tussen de fractievoorzitters van kvp, vvd. arp en chu. Over een aantal controversiële punten werd overeenstemming bereikt. Over de inhoud van het akkoord werd niets bekend gemaakt.

Lees verder