Wat is de betekenis van Air?

2023-06-08
Op-en-top Nederlands

Frens Bakker, Els Ruijsendaal, Paul Uljé, Dick van Zijderveld (2022)

air

(zelfstandig naamwoord) [alg.] ruimte, lucht - Jongens, geef me wat ruimte, heus, ik betaal wel.

Lees verder

Direct toegang tot alle 20 resultaten over Air?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-08
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

air

(1980+) (< Eng.) (jeugd, skaters) sprong door de lucht. • Er suist een nieuwe rage door Heerlen, waarvoor menig ouder de jodium in de huisapotheek heeft moeten aanspreken. Want een beetje 'skater' heeft minstens één litteken, waar hij overigens allerminst mee zit. In volle vaart een 'air' (sprong door de lucht), uitvoeren over...

Lees verder
2023-06-08
Muzikale begrippen

Ignace Bossuyt (2010)

Air

(1) algemeen: in de Franse muziek, lied of melodie – (2) het equivalent van de Italiaanse aria in de Franse opera en cantate – (3) een meestal eerder langzaam, zangerig (soms een sneller, meer dansant) deel in de orkestsuite van de barok.

2023-06-08
XYZ van de klassieke muziek begrippenlijst

Katja Reichenfeld (2003)

Air

Air (Fr. lucht) is in de 16e eeuw een lied van het lichtere type in Frankrijk en Engeland (ayre).Tijdens de barok werd het air regelmatig opgenomen in de instrumentale suit e+, als liedachtige afwisseling met de verschillende dansvormen (bijv. het air uit de Derde orkestsuite van Bach). In de Franse opera uit de 17e en 18e eeuw was het air vergelij...

Lees verder
2023-06-08
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Air

houding; melodie (vero.)

2023-06-08
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Air

o., gezicht; voorkomen, uiterlijk; houding; zangwijze, liedje; zich airs geven: zich voornaam aanstellen.

Lees verder
2023-06-08
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Air

1. lucht (ook: wind); 2. luchtruim; 3. klimaat; 4. uiterlijk, voorkomen; 5. houding, manieren; 6. wijs, lied, aria; air de familie, familietrek; le bel air, de mooie manieren, de voorname wereld, de grote lui; le grand air, de buitenlucht, de open (frisse, vrjje) lucht; il n'y a pas d’air, ’t is benauwd; avoir l‘air..., er......

Lees verder
2023-06-08
Woordenboek Engels (EN-NL)

Dr. F.P.H. van Wely (1951)

Air

I lucht; windje; tocht; ;(aether; wijs(je), melodie, aria; voorkomen; air, houding; airs and graces, coquette maniertjes; bot air, gezwam; take air, ruchtbaar worden; take the air, 1 een luchtje scheppen; 2 opstijgen; by air, door de lucht: per vliegtuig (of luchtschip); be in the air, 1 in de lucht zitten; 2 in de lucht hangen; on the air, voor d...

Lees verder
2023-06-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Air

(Fr.), o. (-s), 1. voorkomen, uiterlijk, houding: hij neemt een air aan, alsof hij een groot heer was ; met het air van — ; zich het air geven van, de schijn aannemen van ; — zich airs geven, zich voornaam aanstellen, aanmatigend optreden; 2. (vero.) vijs, melodie.

Lees verder
2023-06-08
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Air

(Fr.), lied, oorspr. titel voor muziekstuk met gezongen melodie, begeleid door instrument of stemmen, in 17e eeuw ook gebruikt voor instrumentale werken; eenvoudiger dan de gecompliceerde aria.

2023-06-08
Geneeskundig woordenboek (EN-NL)

dr. mr. W. Schuurmans Stekhoven (1949)

air

lucht; liquid air, vloeibare lucht; air -chamber vacuum; air -dressing open wondbehandeling (zonder verband) ; air -hunger luchthonger, ernstige benauwdheid, snakken naar lucht; air -medicine luchtvaartgeneeskunde.

2023-06-08
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Air

(Fr.), lied, werd oorspronkelijk gebruikt als titel voor een — soms voor de dans (air de danse) geschreven — muziekstuk met een gezongen melodie, begeleid door een instrument of stemmen. In de 17de eeuw werd het woord ook voor instrumentale stukken gebezigd; als zodanig komt het in de Franse ouvertures, partita’s en vooral in de s...

Lees verder
2023-06-08
X-Y-Z der Muziek

Casper Höweler (1939)

Air

in Frankrijk en Engeland zoowel aria als lied. In de Suite of Partita een zangerig stuk zonder danskarakter, zuiver instrumentaal van stijl, als in Bach's derde Ouverture.

2023-06-08
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

air

o. airs, airtje (Fr. 1 schijn, uiterlijk, voorkomen, houding; 2 aria, lied, wijs): 1. zegsw. zich een air (of: airs) geven, zich voornaam aanstellen; een air aannemen; een zeker air over zich hebben; zich het air geven, de schijn aannemen; 2. een air uit de opera Faust.

Lees verder
2023-06-08
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

air

(Fr.), o. gelaat, voorkomen, houding: zich een air geven, een houding aannemen.

2023-06-08
Muziek lexicon

Mr. G. Keller en Philip Kruseman (1932)

Air

Fr. Lied, melodie. Oorspronkelijk gebruikt voor een vocale compositie; later ook voor een instrumentale. Het wijst dan niet noodzakelijk op eenige overeenkomst met den vocalen stijl, doch dient als tegenstelling tot de danstypen, welke in de suites der 17e en 18e eeuw voorkomen. Men raadplege o.a. de klavieren orkestsuiten van J. S. Bach.

Lees verder
2023-06-08
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

air

(ε:r) o. (-s ; —tje; [Fr.] 1. Algm. gezicht, voorkomen, uiterlijk, houding : zich een deftige geven; zich -s geven; zich een geven van gewicht, zich voordoen als een man van gewicht. 2. Muz. zangwijze, liedje.

Lees verder
2023-06-08
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Air

Air - 1) (Fr.), houding, voorkomen. — In de muziek, aria. — In de rijkunst oefening van het afgerichte schoolpaard. Men onderscheidt „airs terre-à-terre”, waarbij het lichaam den bodem weinig verlaat (passage, piaffe, enz.); „airs demi-relevés”, waarbij alleen de voorhand zich sterk verheft (pesade, courbette); „airs relevés”, de z.g. schoolspronge...

Lees verder
2023-06-08
Vreemde woorden woordenboek

Fokko Bos (1914)

air

air - o., gezicht; voorkomen, uiterlijk; houding; ook: zangwijze, liedje; „zich airs geven”: zich voornaam aanstellen.

2023-06-08
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Air

Zie Ayr.