2019-11-22

Ahasverus

Ahasverus Ahasverus is volgens de jongste ontdekkingen de Hebreeuwsche vorm van den Perzischen vorstennaam Xerxes en komt in het Oude Testament meermalen voor. Het schijnt dat wij gemeld woord als een titel moeten beschouwen, want volgens Dan. IX: 1 is Ahasverus de vader van Darius den Meder, namelijk van Cyaxares II, zoodat hij niemand anders kan wezen dan Astyages, koning der Mediërs. Op de plaats, die wij bij Esra (IV: 6) vinden, wordt de opvo...

2019-11-22

Ahasvérus

Ashavérus betekent de wandelende Jood. „Toen Jezus" — zo luidt een verhaal — „door de straten van Jeruzalem zijn zwaar kruis naar Golgotha droeg, werd hij zeer moe onder den zwaren last. Om nu een wijl te rusten, wilde hij gaan zitten op een bank voor het huis van Ahasvérus, een Jood uit den stam van Naphtali. Deze echter weigerde het hem, zeggende, dat hij aan een godloochenaar, een sabbath schender en een volksverleider geen rust gunde. Toen blikte de Heer hem aan met den tornenden b...

2019-11-22

Ahasverus

Zie Ahasveros

2019-11-22

AHASVERUS

Ahasverus m. naam van den Wandelenden Jood, die vanaf den tijd van Jezus gedoemd is, rusteloos op aarde rond te dolen.

2019-11-22

Ahasverus

Ahasverus - waarschijnlijk de Hebreeuwsche vorm van den naam Xerxes (485-465 v. Chr.). Misschien is „A.” eigenlijk geen naam, doch een titel („machtige held” of dgl.). Het is niet duidelijk, welke koning met dezen naam in het O. T. wordt aangeduid (Ezra 4, 6; Esther; Dan. 9, 1). Zie ook WANDELENDE JOOD.

2019-11-22

Ahasverus

Ahasverus - m., de naam van den Wandelenden Jood.