Wat is de betekenis van agropark?

2020
2021-01-17
Neologismen

Instituut voor de Nederlandse taal

agropark

park waarin meerdere agrarische bedrijven samenwerken en dat ook nadrukkelijk op productie gericht is; agroproductiepark Agroparken hebben vooral perspectief in sterk verstedelijkte regio's, met een grote ruimte- en milieudruk. InnovatieNetwerk en Platform Agrologistiek hebben aan Alterra en Arcadis opdracht verleend om de wereldwijde ervaring...

Lees verder
2020
2021-01-17
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

agropark

agroproductiepark. park waarin meerdere agrarische bedrijven samenwerken en dat ook nadrukkelijk op productie gericht is; agroproductiepark. Voorbeelden: Agroparken hebben vooral perspectief in sterk verstedelijkte regio's, met een grote ruimte- en milieudruk. InnovatieNetwerk en Platform Agrologistiek hebben aan Alterra en Arca...

Lees verder