2020-02-17

Agogiek

de leer van het begeleiden, aansturen of beleidsmatig mogelijk maken van veranderingsprocessen bij mensen.

2020-02-17

Agogiek

De methodiek, de systematiek of het geheel van methoden en werkwijzen van het begeleiden en het opvoeden van kinderen, volwassenen, en ouderen. Zie ook Agogie. Agogiek heeft een hoger abstractieniveau.

2020-02-17

Agogiek

Agogiek is de leer van de kleine nuanceringen in het tempo die voor de articulatie of de expressie van belang zijn. Een agogisch accent legt een klemtoon door minimale verlenging van een noot.

2020-02-17

Agogiek

Agogiek - (muz.), een term, ingevoerd door Hugo Riemann („Musikalische Dynamik u. Agogik”, 1884), waarmee ten opzichte v. d. toonduur, hetzelfde bedoeld wordt als met „Dynamik” ten opzichte v. d. toonsterkte; m.a.w.: A. is de nuanceering van het tempo; de voor eene goede en gevoelige voordracht noodzakelijke golving i.d. tijd- of maatindeeling.

2020-02-17

agogiek

v. leer der kleine tijdmaatveranderingen, die door de opvatting v. h. te spelen stuk vereist worden.