Wat is de betekenis van agnosie?

2023-05-29
Nederlands Logopedisch Lexicon

L.J.M. Bogaert (2007)

Agnosie

(v.), onvermogen om te herkennen wat met de zintuigen wordt waargenomen, terwijl de elementaire gewaarwording van de zintuigen daartoe voldoende is; auditieve ~het niet kunnen herkennen van spraakklanken en niet-talige geluiden ondanks de aanwezigheid van voldoende gehoorscherpte; somato ~ een stoornis in het herkennen van het eigen lichaam of del...

Lees verder

Direct toegang tot alle 14 resultaten over agnosie?

Word nu vriend van Ensie
2023-05-29
Sport en beweging

Margreet Weide (2006)

Agnosie

Het verlies van het vermogen om personen, voorwerpen, geluiden, reuk et cetera te herkennen, terwijl de zintuiglijke waarneming wel intact is en er geen sprake is van een duidelijk geheugenverlies over de betreffende waarneming.

2023-05-29
Verpleegkundig woordenboek

Anneke van Schie (2000)

Agnosie

Perceptiestoornis, stoornis in het kennen en herkennen van voorwerpen, kleuren, gezichten, geluiden en lichaamsdelen, ondanks een goede zintuigfunctie.

2023-05-29
Het Lexicon van de gedragsbiologie

Mark Nelissen (1996)

agnosie

agnosie - Het niet meer herkennen van objecten, structuren, geluiden, bewegingen... ten gevolge van een beschadiging van de hersenschors, ondanks het feit dat de zintuigen en de hersenschors deze wel goed registreren.

2023-05-29
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Agnosie

[Gr. agnoosia = onkunde, van a- = niet, en gnoosis = kennis, inzicht] stoornis waarbij wel prikkels van de zintuigen worden opgenomen, maar deze geen bewuste waarneming in de hersenen teweegbrengen, daar bep. banen tussen hersencentra zijn verbroken; optische -(zieleblindheid), lijder ziet wel, maar kan niet zeggen wat hij ziet...

Lees verder
2023-05-29
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Agnosie

onwetendheid; het niet herkennen van zintuigindrukken

2023-05-29
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Agnosie

onwetendheid,

2023-05-29
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

agnosie

v. onwetendheid.

2023-05-29
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Agnosie

is het niet herkennen van zintuigindrukken, een ziektebeeld, dat in menig opzicht overeenkomt met de asymbolie en dat ontstaat bij onderbreking van de verbindingsbanen tussen verschillende centra der grote-hersenschors. Wij vormen in ons brein gezichts-, gehoors-, gevoels-, reuk- en smaakvoorstellingen van de objecten, die wij waarnemen. Voor de no...

Lees verder
2023-05-29
Polulaire Geneeskundige Encyclopaedie

Dr. Ch. Bles (1929)

Agnosie

stoornis in het herkennen; onderscheidingsgebrek.

2023-05-29
Wijsgeerigekunsttermen

Dr. C.J. Wijnaendts Francken (1925)

agnosie

(Gr., zonder, en = inzicht). Onwetendheid, in den zin van het wijsgeerig besef, door Socrates neergelegd als de slotsom zijner overdenkingen in de woorden: ,,ik weet dat ik niets weet”, m.a.w. ik ben mij bewust van mijn grenzenlooze onkunde.

2023-05-29
Pinkhof geneeskundig woordenboek

Herman Pinkhof (1923)

Agnosie

(γνῶσις, kennis), stoornis in het herkennen. Akustische A.; zieledoofheid. Optische A.: zieleblindheid. Tactiele A.: onvermogen om voorwerpen door betasten te herkennen, terwijl het gevoel ongestoord is.

2023-05-29
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof (1923)

Agnosíe

stoornis in het herkennen. Akustische A.: zieledoofheid. Optische A.: zieleblindheid. Tactiele A.: onvermogen om voorwerpen door betasten te herkennen, terwijl het gevoel ongestoord is.

Lees verder
2023-05-29
Vreemde woorden woordenboek

Fokko Bos (1914)

agnosie

agnosie - v., onwetendheid.