Wat is de betekenis van agitatie?

2024-02-29
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

agitatie

Agitatie is een toestand van opwinding, onrust of spanning. Het kan worden veroorzaakt door angst, boosheid, onzekerheid of fysieke ongemakken. Agitatie kan zich uiten in lichamelijke symptomen, zoals rusteloosheid, trillen, zweten of een versnelde hartslag, maar kan ook leiden tot verbaal of fysiek agressief gedrag. Agitatie kan worden veroorz...

2024-02-29
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

agitatie

agitatie - Zelfstandignaamwoord 1. (medisch) opwinding 2. het agiteren Woordherkomst Naamwoord van handeling van agiteren met het achtervoegsel -atie Verwante begrippen beroering, beweging, onrust, opschudding, stokerij, woeling

2024-02-29
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Agitatie

[Fr. agitation] 1 opgewondenheid, zenuwachtigheid; 2 onrust, spanning, woeling; 3 opruiende propaganda voor bepaalde politieke opvattingen.

2024-02-29
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Agitatie

opwinding; spanning

Wil je toegang tot alle 17 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-29
Lexicon van de Psychologie

N. Sillamy (1965)

AGITATIE

zenuwachtige opwinding, een hevige, verwarde activiteit. Agitatie, die alnaargelang de oorzaken grote verschillen vertoont, is altijd herkenbaar aan een verward, niet doelgericht gedragspatroon: grimassen, zenuwtoevallen, misplaatste woorden en gebaren, enz. Over het algemeen drukt dit → gedrag een toestand van verwarring uit, waarin iemand zi...

2024-02-29
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Agitatie

onrust, gemoedsbeweging; gisting of spanning der gemoederen.

2024-02-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Agitatie

(<Fr.), v. (-s, ...tiën), 1. opgewondenheid, -zenuwachtige gemoedsbeweging; 2. onrust, gisting, spanning, woeling ; 3. het agiteren, opstokerij.

2024-02-29
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

agitatie

v. -s, agitatiën (Fr. [Lat. agitatio]: onrust, opwinding; spanning), (g = zj).

2024-02-29
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

agitatie

(agi'ta:si) v. (-s) gemoedsbeweging, onrust, gisting, spanning.

2024-02-29
De vreemde woorden

Fokko Bos (1914)

agitatie

agitatie - v., onrust, gemoedsbeweging ; gisting of spanning der gemoederen.

2024-02-29
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Agitatie

Agitatie - onrust, beweging.

2024-02-29
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Agitatie

gemoedsbeweging, onrust, woeling, spanning.

2024-02-29
De kleine Zuiveraar - vreemde woorden woordenboek

G.F. Callenbach (1908)

Agitatie

onrust, gemoedsbeweging.

2024-02-29
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

Agitatie

vr. Fr., onrust, opwinding, aandoening.

2024-02-29
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

AGITATIE

Agitatie v. (-s, ...tiën), gemoedsbeweging; onrust, gisting, spanning; opstand, woeling; opstokerij.

2024-02-29
Beknopt kunstwoordenboek

I.M. Calisch (1864)

agitatie

agitatie - v. (agitatiën), gemoedsbeweging, onrust, gisting, spanning

2024-02-29
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Agitatie

Agitatie, v. (...ën), gemoedsbeweging, onrust, gisting, spanning. *...TATO, (muz.) onrustig, hevig, snel, gezind. *...TATOR, m. (-s), volksmennner, opruijer. *...TEREN, bw. gel. (ik agiteerde, heb geagiteerd), aandoen, verontrusten, gisting -, spanning veroorzaken; opruijen, aanzetten, aansporen.