Wat is de betekenis van AFWENDEN?

2019
2022-05-17
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

afwenden

afwenden - Werkwoord afwenden - Werkwoord 1. (in een bijzin) meervoud verleden tijd van afwennen ♢... dat wij afwenden ♢... dat jullie afwenden ♢... dat zij afwenden Synoniemen [1] afkeren

Lees verder
2018
2022-05-17
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

afwenden

afwenden - regelmatig werkwoord uitspraak: af-wen-den 1. niet verder laten gaan ♢ hij wendde het gevaar af 2. het een andere kant op draaien ♢ verlegen wendde zij haar hoofd af Regelm...

Lees verder
1952
2022-05-17
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Afwenden

v., (ôf)keare, ôfdraeije, ôfweine, -weinje; zich —, jin ôfdwersje; zich van iem. —, immen de hakken sjen litte.

1950
2022-05-17
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Afwenden

(wendde af, heeft en (onoverg.) is afgewend), 1. in een andere richting wenden of keien: de waterkeringen en sluizen wenden het water af; — (bijb.) hij heeft mijn wegen afgewend, aan mijn handelingen een andere richting gegeven; 2. (vaar- en voertuigen) in een andere richting wenden en van iets afsturen: een schip van de wal...

Lees verder
1937
2022-05-17
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

afwenden

wendde af, h. afgewend (een andere richting geven): het oog van iets afkeren; het gevaar bezweren.

1898
2022-05-17
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

AFWENDEN

Afwenden (wendde af, heeft en is afgewend), in eene andere richting wenden of keeren waardoor het voorwerp van een bepaald punt zich verwijdert: de waterkeeringen en sluizen wenden het water af; de sluier die haar dekt, is nog niet afgewend, opgelicht; — (fig.) hij heeft mijne wegen afgewend, aan mijne handelingen eene andere lichting gegeven...

Lees verder
1898
2022-05-17
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Afwenden

zie Afkeeren.