Synoniemen van afstamming

2019-12-13

afstamming

Wettelijke regels over bloedverwantschap, ontkenning van het vaderschap, erkenning, gerechtelijke vaststelling en adoptie.

2019-12-13

afstamming

afstamming - Zelfstandignaamwoord 1. de genetische voorgescheidenis van een individu, volk of soort De afstamming van de zoogdierorden is dank zij DNA-onderzoek een stuk duidelijker geworden. 2. bij uitbreiding de voorgeschiedenis van een taal, symbool enz Woordherkomst Naamwoord van handeling van afstammen met het achtervoegsel -ing

2019-12-13

AFSTAMMING

v. de bloedverwantschap in de nederdalende lijn de afstamming van wettige kinderen wordt bewezen door de akten van geboorten; — aanzienlijk van afstamming, van afkomst; — een edelman van afstamming, wiens voorouders tot den adelstand behoorden; — (fig.) de verwantschap van een woord met zijn grondwoord; de betrekking waarin de beteekenissen der woorden, de begrippen die zij uitdrukken, staan tot de grondbeteekenis waaruit zij zijn afgeleid de woordafleidkunde onderzoekt de afstamming en vo...

2019-12-13

afstamming

afstamming - zelfstandig naamwoord uitspraak: af-stam-ming 1. de voorgeschiedenis van een individu, een volk of een soort ♢ dit is een schema van de afstamming van onze familie Zelfstandig naamwoord: af-stam-ming de afstamming

2019-12-13

Afstamming

Afstamming - 1) van kinderen. Deze wordt onderscheiden in wettige en onwettige (natuurlijke), naar gelang de kinderen in of buiten huwelijk worden geboren. Bij opvolgend huwelijk kan een natuurlijk kind worden gewettigd (zie WETTIGING). Het aantal onwettige geboorten bedroeg in 1914 voor ons land 2.11% van het totaal, voor Amsterdam, Rotterdam en Den Haag resp. 4.10, 3.65 en 4.54%. De afstamming van wettige kinderen wordt bewezen door de akte van geboorte, in de registers van den Burgerl. Stand...