Wat is de betekenis van Afstaan — aflaten — afstappen — afzien — opgeven?

2023-09-25
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Afstaan — aflaten — afstappen — afzien — opgeven

Een voornemen, eene gezindheid, enz. laten varen. Afzien slaat altijd op eene handeling, waarvan de uitvoering nog niet begonnen is, afslaan en aflaten, die beide in dezen zin verouderd zijn, gewoonlijk op eene zoodanige, waarmee men wel een begin gemaakt heelt, maar die men niet wenscht voort te zetten, afstappen van bezigt men gemeenlijk met betr...