Wat is de betekenis van Afrika?

2023-03-31
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Afrika

Afrika - Eigennaam 1. (toponiem), (werelddeel) het continent ten zuiden van Europa, tussen de Indische en de Atlantische Oceaan

Lees verder
2023-03-31
Wielerwoordenboek

Fons Leroy en Wim van Rooy (2010)

Afrika

Afrika: ook op dit continent zijn er koersen; de belangrijkste ervan werden mooi gefotografeerd door Chris Keulen. Zijn fotoboek daarover, Hete glassplinters (naar een citaat van Peter Winnen), verscheen in 2008; wielerexotiek.

2023-03-31
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Afrika

het warmste en na Azië het grootste werelddeel, 30,3 milj. km2 groot, strekt zich aan beide zijden van de evenaar ongeveer even ver uit. Eeuwenlang was Afrika het onbekende zwarte werelddeel, hoewel het Middellandse-Zeegebied al duizenden jaren betrekkingen met Europa onderhield. De Sahara was de grote hindernis voor het binnendringen v...

Lees verder
2023-03-31
Kunstgeschiedenis

Amsterdam Boek (1959)

Afrika

zie oud-Afrikaanse kunst – milieu; zie oud-Afrikaanse kunst – rotskunst; zie oud-Afrikaanse kunst – houtsnijwerk; zie oud-Afrikaanse kunst – metaal; zie oud-Afrikaanse kunst – plastiek; zie oud-Afrikaanse kunst - architectuur; zie oud-Afrikaanse kunst – techniek.

Lees verder
2023-03-31
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

AFRIKA

een der oudste, maar tegelijk een der jongste werelddelen, telt op een totaal van naar schatting 180 millioen inwoners ca. 14 millioen Katholieken, 10 millioen Protestanten en 5 millioen orthodoxe Christenen, d.i. 1/6 van het totaal. De Sahara is de scheiding geweest in dit continent, een geografische en een historische scheiding. Daarom is ook de...

Lees verder
2023-03-31
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Afrika

een der vijf werelddelen; als correlaat o.

2023-03-31
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Afrika

(afgeleid van Aforika’s: inboorlingen van Carthago, door Rom. Afri of Africani genoemd), op 2 na grootste werelddeel, liggende tussen 37° 20' N.Br. en 34° 51' Z.Br., 17° 34' W.L. en 51° 28' O.L. Oppervl.: 29.820.200 km2; bevolking ca 160.000.000. A. is massief en heeft naar verhouding tot oppervl. weinig ku...

Lees verder
2023-03-31
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Afrika

is de naam van een werelddeel met een oppervlakte van 29 820 200 km2 (driemaal Europa), een kustlengte van 27 638 km en een gemiddelde hoogte van 670 m (Azië 940 m, Europa 320 m). De bevolking omvat d: 160 000 000 zielen, maar kan door de gebrekkige volkstellingen niet nauwkeurig worden opgegeven. Hoewel het reeds eeuwen vóór onz...

Lees verder
2023-03-31
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

Afrika

o., werelddeel der oude wereld.

2023-03-31
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Afrika

op een na grootste werelddeel, (3 x Europa), 30 mill. kma 135 mill. inw,; v. Europa gescheiden door de Straat v. Gibraltar, met Azië verbonden door de landengte v Suez. Grootendeels hoogland met bekkens in het binnenland en zeer eenvormige kust. Tropisch klimaat bij den aequator sub-tropisch in het N. en Z. Massaoea i/d Sahara de warmste plaat...

Lees verder
2023-03-31
Jozef Verschueren

Jozef Verschueren (1930)

Afrika

('a:frika) o. [land der Afri d. i. mensen] werelddeel ten zuiden van Europa gelegen : – wordt ook het zwarte werelddeel geheten. Afrika heeft 1 stad met meer dan 1 milj. inw. : Kaïro ; 3 steden met 500.000 tot 1 milj. inw. : Alexandrië, Casablanca, Algiers ; 21 steden met 100–500.000 inw. I. AARDRIJKSKUNDIG 1. Oppervlakte...

Lees verder
2023-03-31
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Afrika

Op school heb je natuurlijk Afrika, wat betreft zijn geografischen toestand met rivieren, bergen, steden en dorpen erbij, uitvoerig behandeld. Wij behoeven dit dus niet meer te doen, maar willen ook in dit hoofdstuk weer trachten, je iets te vertellen, dat je misschien nog niet weet en zullen dus nu eens een praatje maken over de „zwarte&rdqu...

Lees verder
2023-03-31
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Afrika

Dit werelddeel, dat met zijn oppervlakte van bijna 30 millioen K. M.2 meer dan ⅕ deel van het vasteland der aarde beslaat, is 3 maal zoo groot als Europa. Het is het middelste onder de andere werelddeelen: in grootte, na Azië en Amerika, en in bevolking (op ruim 178 millioen geschat), na Azië en Europa. In vergelijking met de grootte is d...

Lees verder
2023-03-31
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Afrika

Afrika - is het grootste der zuidelijke continenten, zonder de eilanden ruim 29000000 K.M.2 groot. De eilanden, die tot A. gerekend worden, zijn, enkele kleine kusteilanden niet medegerekend, te samen ± 611000 K.M.2 groot; hiervan Madagascar alléén 585.300 K.M.2 De noordelijkste punt van het vasteland, Kaap Blanco, ligt op 37° 20' N.Br.; de zuideli...

Lees verder
2023-03-31
Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid

Z.C. de Boer, J.G. Schlimmer (1910)

Afrika

Afrika; zij wonen aan het einde der aarde - en verheugen zich om hun vroomheid in de bizondere gunst der goden, die hen dikwijls bezoeken om plechtige offers in ontvangst te nemen. Later onderscheidde men de oostelijke Aeth. met sluike haren (in Gedrosia e. e.) van de westelijke met krullend haar, die in Aethiopië woonden en meer in het bij...

Lees verder
2023-03-31
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Afrika

het derde werelddeel, het zuidwestelijk gedeelte der oude wereld, met een oppervlakte van 29.904.254 K.M.2 zich uitstrekkende van 37° 20' N.B. (Kaap Blanco) tot 34° 51' Z.B. (Kaap Agulhas) en van 17° 34' W.L. (Kaap Yerde) tot 51° 16' O.L. (Kaap Guardafui) van Gr.; 2/3 ligt ongeveer op het noordelijk, het overige...

Lees verder
2023-03-31
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Afrika

AFRIKA, o. een der vijf werelddeelen.

2023-03-31
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Afrika

Afrika, bij de ouden Libye en Aethiopië genoemd, een werelddeel, dat het zuidwestelijk gedeelte der Oude wereld uitmaakt, was voorheen als een schiereiland, door de thans van een kanaal doorsneden landengte van Suëz, met Azië verbonden. Van goede havens schraal voorzien, door een woest menschenras bevolkt, door de stralen der keerkringszon gezengd,...

Lees verder
2023-03-31
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Afrika

vormt het ontzaggelijk groote zuidweslelijke deel van het Oude Vasteland, waarmede het dooide 15 mijlen breede landengte van Suez verbonden is, en ligt tusschen 35 graden zuiderbreedte (Naaldkaap) en 37 graden noorderbreedte (kaap Blanco), en tusschen 0U7' (het westelijke, bijna in den meridiaan van Fcrro vallende punt kaap Verd) en 09° oo...

Lees verder
2023-03-31
Woordenboek voor vrijmetselaren

W. de Grebber (1844)

Afrika

AFRIKA. Ook tot dit werelddeel is de Vrijmetselarij doorgedrongen, en bestaan er onder anderen, wat het vaste land betreft, Loges zoowel in Algiers, sedert dit door de Franschen veroverd is, als te Senegambië en de Kaap de goede Hoop.