Wat is de betekenis van Africanus?

2020
2021-01-16
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Africanus

De betekenis van de naam spreekt voor zich. Africanus was reeds een bijnaam bij de Romeinen, namelijk van de twee beroemdste Scipio's ter ere van hun overwinningen in Africa. Aan het eind van de negentiende eeuw als voornaam aangetroffen, de vrouwelijke vorm Africana in de twintigste eeuw.

Lees verder
2000
2021-01-16
Plantennamen

Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten door Dr. C. A. Backer (1936)

africanus

africánus (-a, -um), - van Lat. Afrĭca (van den volksnaam Afri, Afrikanen), land der Afri, Afrika: Afrikaansch.

1950
2021-01-16
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Africanus

zie SCIPIO.

1916
2021-01-16
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Africanus

Africanus - 1) Rom. veldheer, zie SCIPIO. 2) Sextus Julius, grondlegger der synchronistische wereldgeschiedenis, afkomstig uit Emmaus (Palestina), en in ’t begin der 3de eeuw presbyter in Alexandrië. Hij is vooral bekend door zijn chronologisch werk Pentahiblion chronologikon, loopende van de schepping der wereld tot 221 n. C. Daarvan zijn vele fra...

Lees verder
1910
2021-01-16
Grieksche en Romeinsche Oudheid

Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid

Africānus

Africānus - bijnaam zoowel van P. Cornelius Scipio, die in 202 Hannibal bij Zama versloeg en Carthago tot den vrede dwong, als van P. Cornelius Scipio Aemiliānus, die in 146 Carthago innam en verwoestte. De eerste wordt Africanus maior, de andere minor geheeten.

Lees verder
1870
2021-01-16
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Africanus

Deze naam werd als bijnaam toegekend, aan twee Scipios, die zich verdienstelijk hadden gemaakt bij de inneming van Carthago in Afrika. Voorts behoorde die naam aan Julius Africanus, een Romeinsch redenaar, die in de dagen van Domitius Afer leefde, — aan Sextus Julius Africanus, uit Syrië of Libye, een Christelijk geschiedschrijver , in 232 aan het...

Lees verder