Wat is de betekenis van afreageren?

2024-06-16
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-16
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

afreageren

afreageren - Werkwoord 1. de hersenen ontdoen van woede Hij kon zich goed afreageren op die boksbal. Woordherkomst samenstelling van af(bijwoord) en reageren(werkwoord)

2024-06-16
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Afreageren

door uitingen de innerlijke spanning ontladen

2024-06-16
Lexicon van de Psychologie

N. Sillamy (1965)

AFREAGEREN

Wanneer iemand zich pijnlijke herinneringen van lang geleden bewust wordt, die geen kans hadden gekregen om boven te komen of die hij verdrongen had verdringing), en wanneer hij zich met → emoties, woorden of gebaren begeleide gevoelens uit, kan dit voor hem een ware bevrijding betekenen, die ernstige stoornissen kan voorkomen. Deze reactie ka...

2024-06-16
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Afreageren

het opheffen van geestelijke spanningen en remmingen door gevoelsuitingen (spreken of schrijven over de woede of de angst), of wel door het bewustmaken van levenservaringen, die daarvan de oorzaak waren, in een psycho-analyse of psychokatharsis.

2024-06-16
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-06-16
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Afreageren

(reageerde af, heeft afgereageerd), term in de psychologie: heftige gemoedsaandoeningen laten uitwerken door bewustwording er van en door uitingen of handelingen; ze afleiden op andere objecten.

2024-06-16
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Afreageren

ontladen van psychische spanningen in handelingen.

Wil je toegang tot alle 11 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-16
Occult woordenboekje

D. van Veen Jzn. (1936)

Afreageren

het ontladen van innerlijke spanningen door handelingen (zie: psycho-analyse).