Wat is de betekenis van Afplukken?

2024-05-22
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-22
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Afplukken

v., ôfplôkje, -ploaitsje.

2024-05-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Afplukken

(plukte af, heeft afgeplukt), 1. door plukken afzonderen, door met de hand het steeltje te verbreken aftrekken : bloemen, vruchten, bladen of twijgjes af plukken; — voorzichtig aftrekken of afscheuren: losgeschaafde velletjes, roofjes van wonden, nijdnagels enz. af plukken ; uittrekken : de veren van gevogelte a...

2024-05-22
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

afplukken

plukte af, heeft afgeplukt; door plukken aftrekken, afscheiden: bloemen, bladen afplukken; een tros druiven of bessen afplukken.

2024-05-22
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

afplukken

('af) (plukte af, heeft afgeplukt) plukkend aftrekken : vruchten –.

2024-05-22
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Afplukken

AFPLUKKEN, (plukte af, heeft afgeplukt), (verschillende zelfstandigheden tot de huid van het dierlijk lichaam behoorende of daaraan vastzittende) door plukken daarvan afzonderen, met de toppen der vingers bij vlokjes, vezeltjes of kleine stukjes voorzichtig aftrekken of afscheuren : losgeschaafde velletjes, roofjes van wonden, nijdnagels enz. afplu...