Wat is de betekenis van Aflossen — vervangen?

1898
2023-02-05
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Aflossen — vervangen

Vervangen is in iemands plaats treden en voor hem handelen of iemand in de plaats van een ander stellen, aflossen is iemand, die met zekere taak belast is, daarvan losmaken en deze zelf overnemen of aan een ander opdragen. Aflossen ter onderscheiding van ver¬vangen onderstelt altijd, dat de taak bij beurten vervuld wordt, terwijl hij, die een a...

Lees verder