Wat is de betekenis van Aflossen uit de winst?

2024-04-19
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Aflossen uit de winst

Aflossen uit de winst - een schuld aflossen, en gelijktijdig een deel der gemaakte winst, gelijk aan de af te lossen schuld, inhouden, reserveeren. Dit heeft bij naamlooze vennootschappen dikwijls plaats, met het doel, een ongewenschte vermindering van kasmiddelen te voorkomen, want inplaats van èn de schuld te betalen èn de winst geheel uit te kee...