Wat is de betekenis van Afkondiging?

2019
2021-06-18
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

afkondiging

afkondiging - Zelfstandignaamwoord 1. officiële bekendgeving, gewoonlijk van het in werking treden van een regeling of wet Woordherkomst Naamwoord van handeling van afkondigen met het achtervoegsel -ing.

Lees verder
2000
2021-06-18
Basisboek Recht

Basisboek Recht

Afkondiging

Openbare bekendmaking.

1950
2021-06-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Afkondiging

v. (-en), 1. het afkondigen : afkondiging der huwelijksgeboden ; deze wet treedt in werking op de dag harer afkondiging; 2. afgekondigd besluit enz.

Lees verder
1916
2021-06-18
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Afkondiging

Afkondiging - (van wetten en verordeningen). Eene wet is niet verbindend, zoolang zij niet behoorlijk is afgekondigd. De wetten zijn in het geheele Koninkrijk verbindend uit krachte van derzelver afkondiging, door den Koning gedaan. Zij werken terstond, nadat derzelver afkondiging in alle deelen van het Koninkrijk zal kunnen bekend zijn. Wanneer bi...

Lees verder