Wat is de betekenis van Afkomst — afstamming — geboorte — herkomst — oor¬sprong?

1898
2021-07-27
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Afkomst — afstamming — geboorte — herkomst — oor¬sprong

Deze woorden drukken uit de betrekking van een persoon tot zijne ouders of voorouders. Geboorte is het meest beperkt; het geeft alleen de betrekking tot de ouders aan. Hij was niet van hooge geboorte. Afkomst kan zoowel de ouders en voorouders als het volk in het algemeen, waaruit iemand afstamt, omvatten. Men kan het van volken evenzeer als van pe...

Lees verder