Wat is de betekenis van Afhouden — aftrekken — inhonden — korten?

1898
2022-05-17
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Afhouden — aftrekken — inhonden — korten

De hoeveelheid eener som geld, die men betaalt, verminderen. Men kort en trekt af, wanneer men eene tegenvordering heeft; men houdt in op een loon of een trakte¬ment, b.v. om iemand in staat te stellen een genoten voorschot bij gedeelten terug te geven, eene achterstallige schuld bij gedeelten af te doen, of een stuivertje tegen den kwaden dag...

Lees verder