Wat is de betekenis van afgezaagd?

2019
2022-05-16
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

afgezaagd

afgezaagd - Bijvoeglijk naamwoord 1. saai, alledaags, overbekend Hij doet wel erg afgezaagd werk. De man vertelt altijd afgezaagde grappen. afgezaagd - Werkwoord 1. voltooid deelwoord van afzagen Woordherkomst Voltooid de...

Lees verder
2018
2022-05-16
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

afgezaagd

afgezaagd - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: af-ge-zaagd 1. het verveelt omdat het altijd zo gedaan of gezegd wordt ♢ hij had weer een afgezaagd verhaal Bijvoeglijk naamwoord: af-ge-zaagd ... is afgezaagder dan ......

Lees verder
1981
2022-05-16
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Afgezaagd

niet meer aansprekend, versleten, uitgewerkt.

1980
2022-05-16
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

Afgezaagd

Van oudsher heeft men het werkwoord zagen niet slechts gebruikt in de letterlijke betekenis: doormiddel van een zaag een stuk hout in tweeën delen, maar ook in de figuurlijke: slecht op de viool spelen. Een muziekstuk noemde men afgezaagd, wanneer het op eentonige wijze - en dus vervelend ten gehore gebracht werd. Zo zei men vroeger ook: een l...

Lees verder
1973
2022-05-16
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Afgezaagd

af'gezaagd, bn. (-er, -st), zo dikwijls gezongen, behandeld of te pas gebracht, dat het nieuwtje er allang vanaf is; tot vervelens toe gebruikt en daardoor overbekend: een oud afgezaagd deuntje; een afgezaagd onderwerp.

1950
2022-05-16
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Afgezaagd

bn. (-er, -st), zo dikwijls gezongen, behandeld of te pas gebracht, dat er het nieuwtje al lang af is; tot vervelens toe gebruikt en daardoor overbekend : een oud afgezaagd deuntje; een afgezaagd onderwerp ; afgezaagde denkbeelden, aardigheden.

1937
2022-05-16
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

afgezaagd

bn., tot vervelens toe gezongen, behandeld, gebruikt: een afgezaagd liedje, een afgezaagd onderwerp.

1925
2022-05-16
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Afgezaagd

Eigenlijk wordt afgezaagd met minachting gezegd van een muziekstuk, dat men tot in het uiterste, d.i. tot vervelens toe, op de viool heeft hooren krassen, en waarvan men meer dan genoeg heeft. Het wordt echter alleen figuurlijk gebruikt, in toepassing op hetgeen het onderwerp van zingen, spreken of schrijven is, en dus in den zin van: zoo dikwijls...

Lees verder
1898
2022-05-16
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Afgezaagd

Het begrip afgezaagd heeft 2 verschillende betekenissen: 1. afgezaagd - AFGEZAAGD.bn. (-er, -st),zoo dikwijls gezongen, behandeld of te pas gebracht, dat er het nieuwtje al lang af is; tot vervelens toe gebruikt en daardoor overbekend: een oud afgezaagd deuntje; een afgezaagd onderwerp, afgezaagde denkbeelden, aardigheden. 2. afgezaagd - AFGEZAAGD...

Lees verder