Wat is de betekenis van Afgeloopen?

1898
2022-06-25
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Afgeloopen

AFGELOOPEN, bn. verleden, voorbijgegaan, verstreken : de afgeloopen week, maand, in het afgeloopen jaar.