2019-10-15

affineren

affineren - Werkwoord 1. (ov) zuiveren, louteren Woordherkomst afgeleid van het Franse affiner (met het achtervoegsel -eren)

2019-10-15

Affineren

Affineren is het scheiden van het goud en zilver langs den natten weg, en meer bepaald die handelwijze, waarbij men zich, tot afscheiding van het zilver, van zwavelzuur bedient. Het zilver bezit de eigenschap, dat het zich, bij eene verwarming met geconcentreerd zwavelzuur, hierin oplost, waarbij dit laatste, uit zwavel en zuurstof bestaande, ontleed wordt. Het zwavelzuur geeft een gedeelte van zijne zuurstof aan het zilver, waardoor dit in zilveroxyde verandert, hetwelk zich met een ander gedee...

2019-10-15

affineren

affineren - affine'ren [Fr.j (affineerde, heeft geaffineerd), zuiveren, louteren, m.n. het scheiden van zilver en goud. De scheiding van zilver en goud gebeurt met ge- concentreerd zwavelzuur, waarbij het zilver oplost en goud achterblijft. Zilver lost op in geconcen- treerd zwavelzuur bij verwarming, goud niet. De legering moet ten minste 2½ x meer zilver dan goud bevatten: bij een groter goudgehalte beschermt het goud het zilver, zodat het zwavelzuur niet werkt. Het scheiden geschiedde voor 1...