Wat is de betekenis van afdrijven?

2020
2021-03-07
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

afdrijven

Het begrip afdrijven heeft 5 verschillende betekenissen: 1) zich drijvend verwijderen. zich op het water drijvend ergens van verwijderen, meestal onbedoeld en door een externe oorzaak. 2) zich door de lucht verwijderen. zich door de lucht ergens van verwijderen. 3) weg doen drijven. door de lucht weg doen drijven. 4) afdw...

Lees verder
2019
2021-03-07
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

afdrijven

afdrijven - Werkwoord 1. ergatief onder invloed van bijvoorbeeld de wind van zijn plaats geraken We hadden niet in de gaten hoe ver we afgedreven waren. 2. (ov) (medisch) het doen afschijden van iets inwendigs Dit medicijn drijft vocht af....

Lees verder
2017
2021-03-07
Marc De Coster

Auteur van o.a. Het Groot Scheldwoordenboek

Afdrijven

Afdrijven -uit het lichaam verwijderen, door bijv. het gebruik van bepaalde geneesmiddelen (bij wormen e.d.). MeO: kan ook een vrucht afdrijven, d.i. aborteren.

1973
2021-03-07
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

afdrijven

afdrijven - af'drijven (dreef af, heeft en is afgedreven), 1. (van (lucht)vaartuigen en drijvende voorwerpen) door de werking van stroom of wind dwars uit de gestuurde koers gedreven worden: het bootje dreef af; 2. (van wolken, buien enz.) door de wind weggedreven worden, zich verwijderen: de bui drijft af; 3. stroomafwaarts drijven: De Rijn —; 4....

Lees verder
1950
2021-03-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Afdrijven

(dreef af, heeft en is afgedreven), 1. (van (lucht)vaartuigen en drijvende voorwerpen) door de werking van stroom of wind dwars uit de gestuurde koers gedreven worden: het bootje dreef af; wij dreven al verder van ons doel af ; — af drijven is winnen, wanneer het schip, bijgedraaid liggende, van zelf drijft naar de kant w...

Lees verder
1916
2021-03-07
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Afdrijven

Afdrijven - van edele metalen bevattend lood is het verwijderen daaruit van het lood door oxydeerend verhitten op poreuse onderlaag; het gevormde loodoxyde wordt in het groot (in smelterijen) grootendeels van het op den drijfhaard ingesmolten metaal afgeschept of afgestreken, in het klein (goudbepaling in het laboratorium) geheel opgezogen door de...

Lees verder
1910
2021-03-07
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Afdrijven

Afdrijven - de bewerking, waarbij goud en zilver gescheiden worden van de onedele metalen, waarmee ze vermengd zijn.

1908
2021-03-07
Vivat

Schrijver op Ensie

Afdrijven

het kunstmatig uit de baarmoeder verwijderen van de vrucht gedurende de zwangerschap; het veroorzaken eener misdracht; op deze levensgevaarlijke bewerking werden reeds door de Romeinen zware straffen gesteld. Zie Zwangerschap.

1898
2021-03-07
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Afdrijven

AFDRIJVEN, (dreef af, heeft en is afgedreven), (van vaartuigen en andere drijvende voorwerpen) door de werking van stroom of wind dwars uit den gestuurden koers gedreven worden : het bootje dreef af; wij dreven al verder van den wal af; — afdrijven is winnen, wanneer het schip, bij gedraaid liggende, van zelf drijft naar den kant waar men hee...

Lees verder
1870
2021-03-07
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Afdrijven

Zoo noemt men het kunstmatig verwijderen der onvoldragen vrucht — een misdrijf waartoe ongehuwde personen wel eens uit schaamte vervallen. Zij maken zich dan ongelukkig door de schande hunner zwakheid en ligtzinnigheid met een gruwelstuk te bedekken. Die misdaad is reeds onder de Romeinsche keizers met dwangarbeid, verbanning en verbeurdverklaring...

Lees verder