Wat is de betekenis van Afdreigen?

2024-07-18
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-18
Typisch Vlaams woordenboek

Ludo Permentier en Rik Schutz (2015)

afdreigen

bedreigen (informeel) De Duitsers kenden het bestaan van die verzetskernen, maar lieten ze meestal ongemoeid om beter het VNV te kunnen afdreigen en van iedere heel-Nederlandse toenadering te kunnen afhouden. (Manu Ruys, Een volk in beweging, een natie in wording) Belgisch-Nederlandse Standaardtaal Gangbaarheid: 3 Vlaamsheid:...

2024-07-18
Kuifje in Vlaanderen

Michel Uyen

afdreigen

dreigen. De voorzitter van de Commissie vreest de Italiaanse afdreiging (dreigement).

2024-07-18
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

afdreigen

(dreigde af, afgedreigd) bedreigen, afpersen, chanteren. Dat maakt dan ook de kans kleiner dat rechts-nationalistische en ultrareligieuze partijtjes zijn regering om de haverklap kunnen afdreigen. - DM, 20-12-2002.

2024-07-18
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

afdreigen

(Iem.) bedreigen, door dreigementen afweren of afhouden; ook: chanteren. Hij neemt thuis het geweer dat nog van d’Hurlumont zelf is, dus wel goed. Hij dreigt het zwartkopje af, dat met gilletjes omhoog springt naar zijn hals, WALSCHAP 1963, 350. Dat er tevens kinderen zijn uit gescheiden gezinnen, die afgedreigd worden in hun poging de ander...

2024-07-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Afdreigen

(dreigde af, heeft afgedreigd), door afdreiging verkrijgen.

2024-07-18
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Afdreigen

iemand dwingen door bedreiging met o.a. smaad of openbaring van een geheim tot afgifte van goed, aangaan van schuld of teniet doen van inschuld (art. 318 Ned. Sw.). Gestraft met gevangenis tot 3 j. A. is Klachtdelict*. In Big. Sw. wordt A. niet genoemd. Rechtspraak brengt het onder afpersen.

2024-07-18
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Afdreigen

is het iemand dwingen met bedreiging met smaad, smaadschrift of openbaring van een geheim tot de afgifte van enig goed, dat niet aan den bedreiger toebehoort, tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen van een inschuld, (art. 318 van het NEDERLANDS Wetboek van Strafrecht). Het misdrijf (chantage) wordt gestraft met gevangenisstraf van te...

Wil je toegang tot alle 12 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-18
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

afdreigen

dreigde af, heeft afgedreigd, geld afpersen door te dreigen met smaad, openbaring van e. geheim enz.; in de rechtstaal bestaat er verschil tussen afdreigen en afpersen.