Wat is de betekenis van Afdragende vrucht?

2024-06-14
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Afdragende vrucht

(vroeger), gewas dat op de slechtste plaats in de vruchtomloop stond. Door de schaarste aan mest konden vroeger slechts enkele gewassen daarvan worden voorzien, bij voorkeur natuurlijk die, welke zonder een behoorlijke bemesting een misoogst zouden geven. De daarop volgende gewassen moesten het dan met weinig mest of met de steeds minder krachtig w...