2019-11-22

Afdrachtvermindering

Een werkgever ontvangt afdrachtvermindering (premiekorting- of vrijstelling) voor het in dienst nemen of behouden van bepaalde werknemers. De bedragen variëren van € 7.000 gedurende drie jaren (de zogenaamde 'Mobiliteitskorting') tot € 1.800 (voor het in dienst nemen van een Wajongere, vanaf 2016) op jaarbasis. Voor de werknemersverzekeringen gelden de volgende premiekortings- en vrijstellingsregelingen. Dit zijn: – Premievrijstelling oudere werknemers (zie Ensie: 'Premievrijstelling oud...