Wat is de betekenis van Afblazen?

2023-11-29
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

afblazen

(1978) (sold. en mar.) urineren, plassen. Syn.: aftappen*. • (Henk Salleveldt: Het woordenboek van Jan Soldaat. 1978) • (Henk Salleveldt: Het woordenboek van Jan Soldaat in Indonesië. 1980) • (Fré Harmsen: Van baroe tot branie: termen en zegswijzen bij de Koninklijke Marine. 1991) • (Jaap van der Wijk: Lexicon van d...

2023-11-29
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

afblazen

afblazen - Werkwoord 1. (ov) het teken geven dat iets niet doorgaat De eerder voorgestelde fusie van de vakken Latijn en Grieks is afgeblazen. Woordherkomst samenstelling van af(bijwoord) en blazen(werkwoord)

Direct alle resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-11-29
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

afblazen

afblazen - onregelmatig werkwoord uitspraak: af-bla-zen 1. er een einde aan maken ♢ vanwege de regen werd het feest afgeblazen 2. verwijderen door te blazen ♢ hij blies het stof van de tafel af...

2023-11-29
Jargon & Slang van Soldaten

Marc De Coster (2017)

Afblazen

Afblazen - urineren. Ik moet effe afblazen. Voor syn. zie buiksnuiten.

2023-11-29
Woordenboek van Eufemismen

Marc de Coster (2004)

afblazen

Soldaten- en marinetaal voor urineren: ‘Ik moet even afblazen’. Vermeld door Salleveldt (1978) en Harmsen.

2023-11-29
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc de Coster (1998)

Afblazen

even - ik moet even plassen. Vooral populair in soldaten- en zeemanskringen, maar wellicht ontstaan in het slangtaalge- bruik van machinisten op stoomlocomotieven, van stoom afblazen ‘stoom door de veiligheid laten ontsnappen’.

2023-11-29
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Afblazen

v., ôfblieze, -blaze.

2023-11-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Afblazen

(blies af, heeft afgeblazen), 1. iets door blazen van iets anders verwijderen, er van wegnemen : het stof van de tafel, ook: de tafel afblazen, het stof er af blazen; — stoom afblazen, door de veiligheidsklep laten ontsnappen; ook fig.; — de ketel afblazen, reinigen door er het vuile water, door het drukken o...

2023-11-29
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Afblazen

stoom uitlaten bij stoomketels.

2023-11-29
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

afblazen

('av) (blies, bliezen af; heeft afgeblazen) 1. door blazen verwijderen : het stof van de tafel -. 2. door afblazen (1) reinigen : de tafel -. 3. uit de ketel laten ontsnappen : de stoom -. 4. veel blazen. 5. de aftocht blazen. afblazing v.

2023-11-29
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

afblazen

afblazen - af'blazen (blies af, heeft afgeblazen). 1. iets door blazen van iets anders verwijderen, ervan wegne- men: het stof van de tafel —; stoom —, door de veiligheidsklep laten ontsnappen; ook fig.: hij moest stoom —, zijn emotie, zijn verbolgenheid luchten; paraffine —, er een stroom van waterdamp door ja- gen, waardoor de vluchtige olie erui...

2023-11-29
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Afblazen

Afblazen - het ledigen der stoomketels door den stoom te doen ontsnappen.

2023-11-29
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Afblazen

(Fr.: faire échapper la vapeur; Eng.: to blow off the steam) het ledigen der stoomketels door het doen ontsnappen van den stoom.

2023-11-29
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Afblazen

AFBLAZEN (blies af, heeft afgeblazen), iets door blazen van iets anders verwijderen, er van wegnemen : het stof van de tafel, ook : de tafel af blazen, het stof er af blazen; — (stoomw.) den stoom afblazen, door de veiligheidsklep laten ontsnappen; — den ketel afblazen, den stoomketel reinigen door er het vuile water, door het drukken...

2023-11-29
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Afblazen

Bij de bereiding van paraffine — men raadplege het artikel onder dit woord laat men door de paraffine-boter een stroom van waterdamp gaan, die er de vlugtige olie uit medesleept. Men geeft aan die handelwijze den naam van afblazen. Men gebruikt dat woord ook, wanneer men den stoom laat ontsnappen uit den ketel, en men spreekt van het afblazen van d...

2023-11-29
Zeemans woordenboek

Jacob van Lennep (1865)

Afblazen

b.w. - De kanonnen afblazen. Ze met los kruid afschieten om ze schoon te houden.