2019-12-08

afakie

Het ontbreken van de ooglens. Dit is soms aangeboren, maar vaker het gevolg van een staaroperatie. Betreft de stoornis één oog, dan wordt correctie met een bril niet geadviseerd; het benodigde sterk positieve brillenglas geeft namelijk een verschil in beeldgrootte tussen het gezonde en afake oog. Correctie met een contactlens of een in het oog geplaatst kunstlensje heeft dit nadeel in veel mindere mate.

2019-12-08

afakie

afakie' [Gr. a, niet, fakos, lens], v., toestand waarbij de lens in het oog ontbreekt. Na operatieve verwijdering of na een ongeval (cataract).