Wat is de betekenis van AESCULAPIUS (zegswijze)?

1961
2023-01-30
Mythologische Encyclopedie

Geschreven door Dr. A. van Anken

AESCULAPIUS (zegswijze)

Een Esculaap: hoogdravende, ook wel goedmoedig spottende benaming voor een geneesheer; Aesculapius was de Romeinse god der geneeskunde, identiek met de Griekse Asclepius.