Wat is de betekenis van adviseur?

2022
2022-12-01
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2022.

adviseur

(2002) (mil. euf.) al naar gelang de context: soldaat (ingezet in een vreemd land) of een vertegenwoordiger van een grootmacht. • Een stuk ten westen van die Filippijnen ligt Vietnam. Daar heeft het Pentagon een aantal decennia geleden ook zijn ‘adviseurs’ ingezet. (De Morgen, 01/03/2002) • In 1956 worden de troepen naar Fran...

Lees verder
2020
2022-12-01
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

adviseur

iemand die advies geeft. iemand die voor zijn beroep advies geeft over een terrein waar hij of zij verstand van heeft, bijvoorbeeld over de organisatie van projecten of bedrijven, over juridische of financiële zaken of over politieke of militaire aangelegenheden. Voorbeelden: De Postbank heeft er blijkbaar een vermogen voor over...

Lees verder
2019
2022-12-01
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

adviseur

adviseur - Zelfstandignaamwoord 1. (beroep) deskundige die adviseert, een mentor, raadgever, raadsman Woordherkomst pseudo-Frans Naamwoord van handeling van adviseren met het achtervoegsel -eur

Lees verder
2018
2022-12-01
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

adviseur

adviseur - zelfstandig naamwoord uitspraak: ad-vi-seur 1. iemand die je kunt raadplegen over bepaalde problemen ♢ we hebben een externe adviseur ingeschakeld Zelfstandig naamwoord: ad-vi-seur de adviseur ...

Lees verder
2017
2022-12-01
Bodemrichtlijn

Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Adviseur

Een adviseur is een intermediair tussen de opdrachtgever en derden in het kader van onderzoek, planvorming en uitvoering(voorbereiding) bij het oplossen van bodemsanering vraagstukken.

2013
2022-12-01
Steunpunt Architectuuropdrachten

Steunpunt Architectuuropdrachten

Adviseur

Een adviseur is een (externe) partij die namens de aanbestedende dienst de aanbestedingsprocedure uitvoert en/of begeleidt.

2011
2022-12-01
Bedrijfskunde Integraal

Bedrijfskunde Integraal

adviseur

Iemand die anderen van advies voorziet.

2004
2022-12-01
Woordenboek van Eufemismen

Marc De Coster

adviseur

(1) militair eufemisme voor een wapendeskundige; een militair die een bevriend leger moet trainen. Ontleend aan het Amerikaans-Engelse soldatenjargon, waar het al rond 1915 in zwang was. De term werd pas echt populair ten tijde van de Vietnamoorlog. In de periode 1975-76 stuurde de Cubaanse regering 15 000 ‘adviseurs’ naar Angola en in 1979 werd on...

Lees verder
1993
2022-12-01
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Adviseur

(advizeur) raadgever

1973
2022-12-01
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

adviseur

adviseur' (advizeur), m. (-s), voorlichter, raadgever, m.n. van beroepswege; geestelijk —, raadgever in gewetenszaken.

1950
2022-12-01
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Adviseur

m. (-s, -en), voorlichter, raadgever, inz. van beroepswege; — (R.-K.) geestelijk adviseur, raadgever in gewetenszaken. ADVISEU'SE, v. (-n), vrouwelijk adviseur.

1948
2022-12-01
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

adviseur

m. raadsman, voorlichter.

1937
2022-12-01
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

adviseur

m. -s, -en, (Fr.) voorlichter, raadsman: een geestelijk adviseur, in gewetenszaken; wiskundig adviseur bij e. verzekeringsmaatschappij.

1916
2022-12-01
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Adviseur

Adviseur - Raadgever, inzonderheid betrekkelijk rechtszaken.

1908
2022-12-01
Vivat

Schrijver op Ensie

Adviseur

raadgever, inzonderheid betrekkelijk rechtszaken.

1898
2022-12-01
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Adviseur

ADVISEUR m. (-s, -en), voorlichter, raadgever, inz. in rechtszaken; — (R.-K.) geestelijk adviseur eener vereeniging, raadgever in gewetenszaken.

Lees verder