Wat is de betekenis van Adrianopel?

2024-05-21
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Adrianopel

(Edirne), hoofdstad van Turks vilajet Edirne, ten N.W. van Istanboel, aan de Maritza, 45.000 inw. Industrie van rozenwater en -olie, tapijten. In 378 n.C. overwinning der Goten op keizer Valens; 1361-1453 residentie der Turkse sultans; 1829 Vrede van A. (einde van Russ.-Turkse oorlog I828-’29). In 1913 door Buig. ingenomen, door Turken herove...

2024-05-21
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Adrianopel

in het Turks Edirne, in het Bulgaars Odrin, is de hoofdstad van het vilajet Edirne (7565 km2 met in 1940: 251 373 inw.) in het oude Thracië gelegen, N.W. van Istanboel, aan de spoorweg van Belgrado-Istanboel met een zijtak naar Dedeagatsj en aan de rechteroever der Maritza, op de plaats waar deze de Ar da en de Toendsja opneemt. De stad heeft...

2024-05-21
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Adrianopel

(Turksch Edirneh) ser erf 1923 Turksche handelsstad 83 000 inw.. beroemde moskee.

2024-05-21
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Adrianopel

(Turksch: Edirne), 1° Turksch v i l a j e t in Thracië (Z.O. Europa). Opp. 7 565 km2, 150 000 bew., 20 per km2. 2° Hoofdstad van het Turksche vilajet A. (41° 40' N., 36° 35' O.). Aan de Maritza, 49 m boven zee, 35 000 inw. (Turken, Bulgaren, Grieken). Landb., industrie van rozenolie, tapijten. 14 Sept. 1829 werd hier...

2024-05-21
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Adrianopel

(adria'no:pəl) [Romeins keizer Hadrianus + Gr. polis, stad] thans E d i r n e, stad in Turkije) 36 000 inw., vesting. ➝ Balkan-

2024-05-21
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Adrianopel

Adrianopel - (In het Turksch Edirneh, in het Bulgaarsch Odrin), stad in Europeesch-Turkije, hoofdstad van het vilajet Edirneh, op zeven heuvels gebouwd aan weerszijden van de Toendsja, nabij hare samenvloeiing met de Maritza, tegenover de uitmonding van de Arda, 200 K.M. ten N.W. van Constantinopel, aan de spoorlijn Constantinopel-Adrianopel-Sofia....

2024-05-21
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Adrianopel

Adrianopel - Zie Edirne.

2024-05-21
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Adrianopel

(Turksch Edirneh) stad in Turkije, hoofdstad van heit vijalet Edirneh, 240 K.M. noordwestelijk van Constantinopel, aan de Maritza,, ter plaatse waar deze de bevaarbare Arda en de Toendscha opneemt; de stad ligt aan de spoorlijnen Konstantinopel— A. (318 K.M.) en A.—Belleva (242 K.M.). A. werd door keizer Hadrianus gesticht; voordat Kons...

Wil je toegang tot alle 10 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-21
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Adrianopel

in het Turksch Edreneh of Adranah, is eene stad in de Turksche provincie Roemelië aan den regter oever der Maritza, op de plaats waar deze de Arda en de Toendsja in zich opneemt. Zij ligt met hare naauwe, kromme, vuile en slecht geplaveide straten in een bekoorlijk en vruchtbaar dal. Hare merkwaardigste gebouwen zijn: De prachtige mos...