Wat is de betekenis van Adresseeren?

1914
2021-01-15
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

adresseeren

adresseeren - aan iemand richten; het adres op brieven, enz. schrijven; verwijzen.

1910
2021-01-15
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Adresseeren

Adresseeren - richten tot (van brieven, etc.).

1898
2021-01-15
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Adresseeren

ADRESSEEREN (adresseerde, heeft geadresseerd), het adres schrijven op : een brief vergeten te adresseeren; iets aan iem. adresseeren, er zijn adres op schrijven of bijvoegen; — zich aan iem. adresseeren, zich tot iem. wenden, schriftelijk, in persoon, of door tusschenkomst van een derde; — een adres bij autoriteiten inzenden.

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten