Wat is de betekenis van adressant?

2020
2021-01-15
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

adressant

Het begrip adressant heeft 2 verschillende betekenissen: 1) geadresseerde. iemand aan wie een brief, bericht enz. is gericht; geadresseerde. 2) iemand die een instantie aanschrijft. iemand die een formeel stuk met een verzoek, bezwaar, beroep of zienswijze e.d. richt aan een instantie of macht.

Lees verder
2019
2021-01-15
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

adressant

adressant - Zelfstandignaamwoord 1. (juridisch) iemand die zich met een verzoek tot de bevoegde macht wendt Woordherkomst Naamwoord van handeling van adresseren met het achtervoegsel -ant

Lees verder
1993
2021-01-15
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Adressant

indiener van een verzoekschrift; geadresseerde

1973
2021-01-15
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

adressant

adressant', m. (-en), degene die zich met een adres tot de bevoegde macht wendt of gewend heeft.

1950
2021-01-15
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Adressant

m. (-en), ADRESSAN'TE, v. (-n), degeen die zich met een adres tot de bevoegde macht wendt of gewend heeft.

1948
2021-01-15
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

adressant

m. indiener v. e. adres, d.i. een betoog of verzoekschrift, verzoeker.

1914
2021-01-15
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

adressant

adressant - m., die een verzoekschrift of betoog indient.

1910
2021-01-15
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Adressant

Adressant - schrijver of onderteekenaar van een adres of verzoekschrift. Ook: briefschrijver.

1898
2021-01-15
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Adressant

ADRESSANT m. (-en), ADRESSANTE, v. (-n), die zich met een adres of request tot de bevoegde macht wendt of gewend heeft.