Wat is de betekenis van Adreskaart?

1990
2021-01-15
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

adreskaart

adreskaart - Kleine kaarten die sinds de 19e eeuw worden gemaakt, en waarop de naam en het adres van een bedrijf en van één van de vertegenwoordigers staan; meer bedoeld ter informatie dan als reclame. Voor kleine gedrukte vellen papier of kaarten met daarop handelsadvertenties, die werden gebruikt van de 17e tot en met de 19e eeuw, w...

Lees verder
1973
2021-01-15
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

adreskaart

adreskaart - adres'kaart, v./m. (-en), kaart(je), die (dat) de naam van een persoon en zijn woonplaats of de naam van een zaak en de plaats waar kantoor of winkel gehouden wordt, vermeldt.

1898
2021-01-15
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Adreskaart

ADRESKAART v. (-en), meest gebruikelijk in het verkl. ...KAARTJE, o. (-s), kaart of kaartje, vermeldende den naam van den persoon en zijne woonplaats, óf den naam van een handelshuis en de plaats waar kantoor of winkel gehouden wordt.

Lees verder