Wat is de betekenis van adresboek?

2019
2021-01-15
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

adresboek

adresboek - Zelfstandignaamwoord 1. een boek met alfabetisch en/of systematisch geordende adressen Hij was het adresboek kwijtgeraakt. Woordherkomst samenstelling van adres en boek

Lees verder
1990
2021-01-15
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

adresboek

adresboek - Boeken die lijsten met huisadressen bevatten, meestal op alfabetische volgorde.

1973
2021-01-15
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

adresboek

adresboek, o. (-en), boek met alfabetisch en/of systematisch geordende adressen, m.n. van de inwoners van een stad. De opgave van namen en adressen is in veel gevallen gecombineerd met gegevens van beroepen, terwijl ook firmanamen en namen van instellingen en organisaties worden opgenomen. Reeds in 1595 verscheen een primitief samengesteld adresboe...

Lees verder
1916
2021-01-15
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Adresboek

Boekwerk, bevattende alphabetisch gerangschikt de nair en, woonplaatsen en beroepen van de inwoners eener stad of van een streek ; ook wel van de adressen eener bepaalde categorie personen, woonachtig in een bepaalde streek bv. Industrieel adresboek voor Nederland.

1916
2021-01-15
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Adresboek

Adresboek - Naam-, beroeps- en adres-opgaven der inwoners eener stad, der firma’s in verschillende takken van handel en nijverheid, enz. De a.’en van bestuursorganisaties en van vereenigingen verschijnen meestal als Almanak of Jaarboek. De tegenwoordige vorm dezer publicaties ontstond voornamelijk in het begin der 19e eeuw, toen de opbloeiende en z...

Lees verder
1914
2021-01-15
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

adresboek

adresboek - o., boek met de namen en woonplaatsen der inwoners van een plaats of streek.

1898
2021-01-15
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Adresboek

ADRESBOEK o. (-en), boek bevattende den naam, het beroep en de woonplaats van de ingezetenen eener stad, van eene stadswijk, van de leden eener godsdienstige gemeente, enz.