Wat is de betekenis van ADR-gevarenklassen en -labels?

2023-10-01
Samenvattingen Wikipedia

Wiki (2017)

ADR-gevarenklassen en -labels

D - Verboden voor vaste stoffen, vloeistoffen en gassen. Gevaar voor brand, maar weinig gevaar voor scherfwerking en drukwerking. Zeer ongevoelige stoffen en voorwerpen, wel gevaar voor massa-explosie. 2 ontsnappen van een gas t.g.v. druk of van een scheikundige reactie 3 brandbaarheid van vloeistoffen en gassen, of voor zelfverhitting vatbare vl...