Wat is de betekenis van Admiraal-generaal?

1994
2021-07-27
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Admiraal-generaal

Admiraal-generaal, titel gedragen door de persoon die krachtens de → Zee-ordonnantiën van 1488 door de Bourgondische vorsten was belast met de zorg voor de politie en de justitie ter zee. In 1588 werd Maurits admiraal-generaal van de Unie en kreeg daardoor het toezicht op en de leiding van alles wat de scheepvaart en de oorlogvoering ter zee betrof...

Lees verder
1981
2021-07-27
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Admiraal-generaal

titel gedragen door de persoon, die krachtens de Zeeordonnantie van 1488 door de Bourgondische vorsten belast was met de zorg voor de politie en justitie ter zee. In 1588 werd Maurits admiraal-generaal der Unie. en als zodanig belast met het toezicht op en de leiding van alles, wat de scheepvaart en de oorlogvoering ter zee betrof. In 1674 werd het...

Lees verder
1973
2021-07-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

admiraal-generaal

admiraal-generaal - m. (-s-generaal, admiralengeneraal), titel gedragen door de persoon, die krachtens de Zeeordonnantie van 1487 door de Bourgondische vorsten belast was met de zorg voor de politie en justitie ter zee. In 1588 werd Maurits admiraal-generaal der Unie, en als zodanig belast met het toezicht op en de leiding van alles, wat de scheepv...

Lees verder
1949
2021-07-27
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Admiraal-Generaal

in Ned. alg. plaatsvervanger van de vorst in het beleid der zeezaken. Ingesteld 1488. In Mei 1588 werd Prins Maurits A.G.. Na hem hebben alle Stadhouders de functie bekleed; zij waren in ieder zeegewest vertegenwoordigd door een Luit.-adm. die het opperbevel ter zee voerde.

Lees verder
1898
2021-07-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Admiraal-generaal

ADMIRAAL-GENERAAL m. (-s-generaal, admiralen-generaal), onder de Republiek het hoofd van de vloot, zonder werkelijk te varen. De meeste stadhouders van Holland, bekleedden deze waardigheid. Zij werden op de vloot vertegenwoordigd door den LuitenantAdmiraal-generaal die echter in de gewone spreektaal veelal kortweg admiraal genoemd werd.