Wat is de betekenis van administratief beroep?

2023-12-11
Begrippenlijst Vreemdelingenbeleid

Ministerie van Justitie (2022)

Administratief beroep

Tegen negatieve beslissingen op aanvragen op reguliere gronden van de korpschef die niet namens de Staatssecretaris van Justitie zijn genomen, kan de vreemdeling administratief beroep instellen. Dit moet gebeuren bij de Staatssecretaris van Justitie.

2023-12-11
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

administratief beroep

rechtsgang in het bestuursrecht waarbij een belanghebbende een beslissing van een bestuur aanvecht bij een hiërarchisch hoger bestuursorgaan dan het orgaan dat de bestreden beslissing heeft genomen. Voorbeelden: Onder het instellen van administratief beroep wordt verstaan: het gebruik maken van de ingevolge een wettelijk voorschr...


Direct alle 6 resultaten bekijken?

Start nu je gratis proefperiode!

2023-12-11
Lexicon Energiemarkt

Jean-Paul Pinon (2003)

Administratief beroep

Onder het instellen van administratief beroep wordt verstaan: het gebruikmaken van de ingevolge een wettelijk voorschrift bestaande bevoegdheid, voorziening tegen een besluit te vragen bij een ander bestuursorgaan dan hetwelk het besluit heeft genomen (artikel 1:5, tweede lid, Algemene wet bestuursrecht). De administratief-beroepsprocedure is net a...

2023-12-11
Basisboek Recht

O.A.P. van der Roest (2000)

Administratief beroep

Voorziening bij een hiërarchisch hoger orgaan binnen de overheid.

2023-12-11
Hoofdlijnen Nederlands Recht

Prof. mr. C.J Loonstra (1992)

administratief beroep

Rechtsgang waarbij tegen een gegeven beschikking kan worden opgekomen binnen het overheidsapparaat zelf, en wel bij een ander overheidsorgaan dan dat wat de beslissing heeft genomen.

2023-12-11
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

administratief beroep

administratief beroep - een appelmogelijkheid in het kader van de rechtsbescherming van de burger tegenover de overheid. Administratief beroep onderscheidt zich van de beroepsmogelijkheid op de gewone rechten en van die op de administratieve rechten, doordat in dit geval beroep wordt opengesteld op een hogere bestuursautoriteit (vooral Gedeputeerde...