Wat is de betekenis van Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu?

1984
2021-03-01
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu

(AROL), administratie die deel uitmaakt van het bij KB van 17.4.1979 (vervangen door het KB van 2.6.1982) opgerichte Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Onder de AROL ressorteren vier besturen, nl. de besturen van ruimtelijke ordening, monumenten en landschappen, landinrichting en leefmilieu. Bij deze vier besturen worden die diensten voor ruimt...

Lees verder