Synoniemen van ADHD

aandachtstekort, hyperactiviteitstoornis
2019-10-21

ADHD

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ofwel aandachtstekortstoornis. Bij ADHD wordt vaak onderscheid gemaakt tussen ADHD met hyperactiviteit (ADHD) of zonder hyperactiviteit. In het laatste geval wordt ook wel over ADD gesproken. Medicatie, neurofeedback en sommige voedingsinterventies hebben goede effecten laten zien bij de behandeling van ADHD en ADD. In de jaren zeventig begonnen wetenschappers de term aandachtstekort(-hyperactiviteits)stoornis te gebruiken om klachten z...

2019-10-21

ADHD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder is een aangeboren aandoening waarbij men moeite heeft met het reguleren van aandacht en gedrag. ADHD is een neurobiologische aandoening in de hersenen. Het kenmerkt zich door aandachtstekort, hyperactiviteit en impulsiviteit. Bij mensen met ADHD verloopt het informatieverwerkingsproces anders dan bij mensen zonder ADHD. Mensen met ADHD kunnen over het algemeen minder makkelijk de aandacht en bepaald gedrag vasthouden. ADD wordt ook gekenmerkt door aandach...

2019-10-21

ADHD

ADHD - Zelfstandignaamwoord 1. (psychologie), (initiaalwoord), (afkorting) de afkorting voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, een gedragsziekte met concentratiestoornissen en hyperactiviteit Dat kind heeft overduidelijk ADHD. Woordherkomst De Engelse afkorting voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Synoniemen aandachtstekort, hyperactiviteitstoornis

2019-10-21

ADHD

Aandoening waarbij je vrijwel altijd moeite hebt je aandacht ergens op te richten en stil te blijven zitten. Als je ADHD hebt, merken mensen dit aan je doordat je bijna altijd erg druk (hyperactief) bent. Sommige kinderen en volwassenen met ADHD kunnen haast niet stilzitten en wiebelen bijvoorbeeld de hele tijd op hun stoel. Voor hen is het lastig zich lange tijd op iets te concentreren. Kinderen met ADHD vinden het moeilijk rustig in een boek te lezen, rekensommen in de klas te maken enzovoor...

2019-10-21

ADHD

ADHD - zelfstandig naamwoord uitspraak: aa-dee-haa-dee 1. Attention Deficit Hyperactivity Disorder met als kenmerken: problemen met concentreren en druk gedrag ♢ men heeft ontdekt dat ADHD gedeeltelijk erfelijk is Zelfstandig naamwoord: aa-dee-haa-dee de ADHD