Synoniemen van ADHD

    • aandachtstekort
    • hyperactiviteitstoornis
2020-01-22

ADHD

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ofwel aandachtstekortstoornis. Bij ADHD wordt vaak onderscheid gemaakt tussen ADHD met hyperactiviteit (ADHD) of zonder hyperactiviteit. In het laatste geval wordt ook wel over ADD gesproken. Medicatie, neurofeedback en sommige voedingsinterventies hebben goede effecten laten zien bij de behandeling van ADHD en ADD. In de jaren zeventig begonnen wetenschappers de term aandachtstekort(-hyperactiviteits)stoornis te gebruiken om klachten z...

2014-09-24

ADHD

ADHD stands for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, or attention deficit disorder (ADD). A distinction is often made between ADHD with hyperactivity complaints or without hyperactivity. In the latter case, also referred to as ADD. Medications, neurofeedback, and some dietary interventions have shown beneficial effects in the treatment of ADHD. In the seventies, scientists began to use the term Attention Deficit Hyperactivity Disorder to describe symptoms such as inattention, impulsivity an...

2020-01-22

ADHD

ADHD - Zelfstandignaamwoord 1. (psychologie), (initiaalwoord), (afkorting) de afkorting voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, een gedragsziekte met concentratiestoornissen en hyperactiviteit Dat kind heeft overduidelijk ADHD. Woordherkomst De Engelse afkorting voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Synoniemen aandachtstekort, hyperactiviteitstoornis

2020-01-22

ADHD

ADHD - zelfstandig naamwoord uitspraak: aa-dee-haa-dee 1. Attention Deficit Hyperactivity Disorder met als kenmerken: problemen met concentreren en druk gedrag ♢ men heeft ontdekt dat ADHD gedeeltelijk erfelijk is Zelfstandig naamwoord: aa-dee-haa-dee de ADHD

2020-01-22

ADHD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder is een aangeboren aandoening waarbij men moeite heeft met het reguleren van aandacht en gedrag. ADHD is een neurobiologische aandoening in de hersenen. Het kenmerkt zich door aandachtstekort, hyperactiviteit en impulsiviteit. Bij mensen met ADHD verloopt het informatieverwerkingsproces anders dan bij mensen zonder ADHD. Mensen met ADHD kunnen over het algemeen minder makkelijk de aandacht en bepaald gedrag vasthouden. ADD wordt ook gekenmerkt door aandach...

2020-01-22

ADHD

Aandoening waarbij je vrijwel altijd moeite hebt je aandacht ergens op te richten en stil te blijven zitten. Als je ADHD hebt, merken mensen dit aan je doordat je bijna altijd erg druk (hyperactief) bent. Sommige kinderen en volwassenen met ADHD kunnen haast niet stilzitten en wiebelen bijvoorbeeld de hele tijd op hun stoel. Voor hen is het lastig zich lange tijd op iets te concentreren. Kinderen met ADHD vinden het moeilijk rustig in een boek te lezen, rekensommen in de klas te maken enzovoor...

2017-05-30

ADHD-kind

kind met ADHD; kind met een Attention Deficit Hyperactivity Disorder

2015-01-17

ADHD coaching

ADHD coaching is een creatief proces tussen coach en coachee om richting te geven aan het leven met ADHD. ADHD coaching geeft u meer inzicht over de invloed van ADHD op uw leven en die van uw naasten. Coaching werkt stimulerend, structurerend, ondersteunend en geeft inzicht. Samen gaan coach en coachee op zoek naar de manier waarop doelen bereikt kunnen worden. De vraag die centraal staat is: "Hoe kunnen we vanuit de huidige positie naar de gewenste positie komen?" Coaching gebeurt vaak van...

2017-05-30

ADHD-klas

schoolklas die speciaal gericht op en bestemd is voor leerlingen met ADHD; schoolklas voor ADHD'ers

2017-10-30

ADHD-kind

ADHD-kind - Zelfstandignaamwoord 1. een kind dat ADHD heeft Recent onderzoek heeft uitgewezen dat een traditionele indeling van de banken in rijen,[...], veel beter is voor ADHD-kinderen dan een vrije opstelling waarbij verschillende kinderen aan een grote tafel zitten en elkaar aankijken. Woordherkomst (samenkoppeling) van ADHD en kind Verwante begrippen ADHD, kind, ADHD-gedrag, ADHD-jongere

2017-10-17

ADHD-kindje

ADHD-kindje - Zelfstandignaamwoord 1. verkleinwoord enkelvoud van het zelfstandig naamwoord ADHD-kind

2017-10-17

ADHD-kinderen

ADHD-kinderen - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord ADHD-kind

2014-10-03

ADHD Hyperactiviteit

"Afwijking", veelal van wat normaal wordt beschouwd, waarbij je hyper actief bent, snel afgeleid, je moeilijk kunt concentreren, je met van alles tegelijk bezig bent. De "afwijking"kan dus verschillen als het "normale" gaat verschillen. Mensen met de diagnose ADHD zijn beweeglijk, snel afgeleid, missen concentratie mogelijkheden, zijn onrustig en minder voorspelbaar in hun motoriek en in hun denken. Ze zijn gevoelig voor prikkels van buitenaf, en zij zoeken de prikkels zelf op wanneer die ontbr...

2017-10-17

ADHD-kindjes

ADHD-kindjes - Zelfstandignaamwoord 1. verkleinwoord meervoud van het zelfstandig naamwoord ADHD-kind

2017-12-12

Medicatie bij ADHD

Door mensen met ADHD worden de positieve effecten van deze medicatie ervaren als het verkrijgen van meer rust en overzicht in hun bestaan. In Nederland zijn alleen methylfenidaat en atomoxetine geregistreerd voor de behandeling van ADHD bij kinderen van 6 jaar en ouder en voor adolescenten. Deze loopt uiteen van 11 tot 51%. Dat betekent dat bij de ene persoon slechts 11% van het ingenomen medicijn effectief is, bij een ander 51% en bij een derde kan het daar ergens tussenin liggen. Het is bedo...

2017-02-23
2017-12-12

DHD (rapgroep)

Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid Dopeness afgekort tot ADHD, is een Nederlandse rapformatie, die zich bezighield met Nederlandstalige hiphop. De groep bestond uit Brainpower, Dicecream, Man!ak en DJ TLM. In 2003 wordt de rapformatie ADHD opgericht, een groep bestaande uit Dicecream, Brainpower, Man!ak en DJ TLM. In 2004 kwam het album uit, en bleek een succesvol platform voor opkomende artiesten, zoals Lange Frans, VSOP en Lexay. De rapgroep ADHD bracht 2 singles uit, "Beng Je Hoofd" en "Shouf...

2015-01-17

Ritalin

Ritalin is een medicijn wat wordt gebruikt bij ADHD en ADD. Ritalin wordt door een psychiater voorgeschreven bij de diagnose ADHD. Ritalin is een merknaam. De werkzame stof is methylfenidaat. Deze stof onderdrukt de symptomen van ADHD bij zo' n 70 % van de gebruikers. Voor mensen die niet goed reageren op methylfenidaat bestaan er alternatieve medicijnen, bijvoorbeeld Dex-amfetamine. Wat doet methylfenidaat? Methylfenidaat helpt de hersenen met het overbrengen van prikkels tussen de zen...

2013-07-31

Neurofeedback

Neurofeedback is een methode waarbij hersenactiviteit teruggekoppeld wordt en middels een leerproces iemand geleerd wordt om bepaalde netwerken in de hersenen aan en uit te zetten. Deze methode wordt als behandeling bij ADHD en slaapproblemen toegepast. Neurofeedback is een methode die is gebaseerd op operante conditionering, ofwel leer-principes, waarbij in real-time de hersenactiviteit teruggekoppeld wordt. De teruggekoppelde hersenactiviteit is vaak het Electroencephalogram (EEG), maar steed...

2017-12-12

DHD

In 2000 werd geschat dat circa 3 tot 5% van de kinderen in de schoolgaande leeftijd ADHD had, in recenter onderzoek wordt een cijfer van 7 tot 8% van de kinderen en 2 tot 5% van de volwassenen genoemd. In oktober 2005 sprak het kinderrechtencomité CRC van de Verenigde Naties zijn zorgen uit over overdiagnose van ADHD en het te vaak voorschrijven van psychoactieve middelen. In controlegroepen van mensen zonder ADHD komt ADHD voor bij 2 tot 5 procent van de eerstegraads familieleden van kinderen...