Wat is de betekenis van Adhaesie?

2024-07-22
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Adhaesie

Stollen worden door intermoleculaire krachten bijeengehouden. Heeft dit plaats tussen twee verschillende stoffen dan spreekt men van a. Bij dezelfde stof wordt de term cohaesie gebruikt. Zo spreekt men van de a. tussen de melk en het glas, waarin deze zich bevindt en is het de cohaesie tussen de glasdeeltjes, die de breekbaarheid van het glas bepaa...

2024-07-22
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Adhaesie

abnormale vergroeiing van twee delen, meestal ten gevolge van een oude ontsteking.

2024-07-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Adhaesie

(<Lat.), v. (ook ADHE'SIE), 1. (nat.) kracht waarmede de moleculen van twee lichamen, die met elkander in aanraking zijn gebracht, elkander trachten vast te houden, aanklevingskracht; wel te onderscheiden van cohesie; 2. toetreding (tot een overeenkomst enz.); — adhaesie betuigen, instemming betuigen: adres van adhae...

2024-07-22
Vreemde woorden in de natuurkunde en namen der chemische elementen

Prof. Dr. P.H. van Laer (1949)

Adhaesie

(Lat. adhaésio = het aanhangen, aantrekking; adhaerére = aan iets hangen, aankleven; < → ad(2), j~ haerére = vastgehecht zijn). Aanhechting, aankleving van twee lichamen.

2024-07-22
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Adhaesie

(vergroeiing) noemt men in de geneeskunde vooral vergroeiingen van de weivliezen van borst- en buikholte, die ontstaan na ontstekingen, verwondingen, operaties. Het zijn inwendige littekens, die zeer veel voorkomen, doch zelden last veroorzaken.

2024-07-22
Humoristisch woordenboek

H. Moritsen (1939)

Adhaesie

De kunst om in ieder café de laatste te zijn •

2024-07-22
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Adhaesie

1) instemming met een initiatief; 2) de kracht der aantrekking tusschen de → moleculen van versch. lichamen.

2024-07-22
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Adhaesie

zie Adhesie.

Wil je toegang tot alle 15 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-22
Polulaire Geneeskundige Encyclopaedie

Dr. Ch. Bles (1929)

Adhaesie

ziekelijke vergroeiing of verbinding van organen in buik of borstholte, door gedeeltelijke samengroeiing van de bedekkende vliezen of. vorming van bindweefselachtige strengen; het gevolg eener vroegere ontsteking.