Wat is de betekenis van Ademhalings- of respiratiecentrum?

1954
2023-01-28
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Ademhalings- of respiratiecentrum

een plek in het verlengde merg, waar de ademhalingsbewegingen gecoördineerd worden.