Wat is de betekenis van Adelstand?

1952
2022-09-26
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Adelstand

s., adelstân, adeldom; in de verheffen, adelje, fan adel meitsje; in deverheven worden, de adeldom krije.

1950
2022-09-26
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Adelstand

m., 1. de stand van de adel; — iem. in of tot de adelstand verheffen, hem bij vorstelijk gunstbewijs een adellijke titel en de daaraan verbonden voorrechten verlenen; 2. (w. g.) de gezamenlijke edellieden.

Lees verder
1937
2022-09-26
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

adelstand

m., 1. rang of stand v. d. adel; de vorst kan iem. in (of: tot) de adelstand verheffen; 2. de gezamenlijke edellieden: tot de adelstand behoren.

Lees verder
1930
2022-09-26
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

adelstand

('a:dəl) m. 1. Eig. stand der edelen : in. tot de verheffen. 2. Metn. gezamenlijke edellieden : tot de behoren.

Lees verder
1898
2022-09-26
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Adelstand

ADELSTAND m. de stand van den adel; — iem. in of tot den adelstand verheffen, hem bij vorstelijk gunstbewijs een adellijken titel en de daaraan verbonden voorrechten verleenen; de gezamenlijke edellieden.

Lees verder
1898
2022-09-26
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Adelstand

zie Adel.