Wat is de betekenis van Additioneele rechten?

2024-06-24
Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië

Herman Daniël Benjamins, Joh. F. Snelleman, Martinus Nijhoff, E.J. Brill (1914-1917)

Additioneele rechten

Zie DIFFERENTIEELE RECHTEN.