Wat is de betekenis van Additioneele artikelen?

2024-06-24
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

2024-06-24
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Additioneele artikelen

Additioneele artikelen - de uitvoerings- of aanvullingsbepalingen van een of ander reglement of wet. De a.a., toegevoegd aan de Grondwet, zijn de overgangsbepalingen, die noodzakelijk zijn, omdat op het tijdstip van de invoering der Grondwet alle andere staatswetten, die daarmee niet in overeenstemming zijn, niet plotseling kunnen worden herzien. A...